Is jouw collega echt ziek? Of vermoed je een baaldag? Heerst er griep of speelt er iets anders? Verzuim hoeft immers niet gelijk te staan aan ziekte.

In de training Verzuim voorkomen leer je wat je kunt doen om verzuim te voorkomen. Je krijgt ook inzicht in het zogenaamde wit, grijs en zwart verzuim. Je oefent met vragen stellen om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is en wat iemand nog wél kan doen. Tot slot nemen we de stappen van de Wet verbetering poortwachter met je door, zodat je goed kunt voldoen aan de wettelijke eisen.

Mogelijke onderwerpen

  • wit, grijs en zwart verzuim
  • oorzaken verzuim
  • verzuim voorkomen
  • terugkeer vergemakkelijken
  • verzuimgesprekken: ziektemelding, frequent verzuim, preventief gesprek,
  • werkhervattingsgesprek
  • wat vraag je een werknemer over verzuim?
  • SMART-afspraken maken
  • Wet verbetering poortwachter: alle stappen.

Kijk ook eens naar deze trainingen!