Algemene voorwaarden van onze dienstverlening

Artikel 1 Algemeen

 1. Onze naam is Extra Trainers. Hierna hebben we het over ‘wij’, ‘we’ en ‘ons’. Jij bent onze klant en we noemen je hierna ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ en ‘jouw’.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden passen we toe op alle overeenkomsten die wij met jou sluiten. Die overeenkomsten gaan over alle mogelijke opdrachten die we voor je uitvoeren: van het verzorgen van trainingen, opleidingen, coachingsessies tot trainingsacteren, schrijfopdrachten, adviesdiensten en dergelijke. Hierna spreken we steeds van ‘training’. Dat is wel zo overzichtelijk.
 2. Soms bespreken we samen dat we het anders doen. Dit bevestigen we dan altijd met een e-mail.

Artikel 3 De overeenkomst

 1. Jij bevestigt de overeenkomst door onze opdrachtbevestiging te ondertekenen en terug te sturen (per post of gescand per e-mail). Je maakt een opdracht ook definitief als je per e-mail akkoord gaat.

Artikel 4 Verplaatsing door ons

 1. Wij mogen onze trainingen verplaatsen als er sprake is van overmacht. Met overmacht bedoelen wij bijvoorbeeld ernstige verkeersproblemen, calamiteiten bij jullie of op de trainingslocatie, ziekte van de trainer of kapotte vervoersmiddelen van de trainer en/of acteur ontstaan tijdens de reis naar de locatie. In deze gevallen overleggen wij met jou om de training op een andere datum in te plannen. Je kunt ons geen kosten in rekening brengen voor een verplaatsing van onze kant.
 2. Je hoort van tevoren welke trainer bij jou een training verzorgt. Het staat ons wel altijd vrij een andere trainer in te zetten. Uiteraard informeren we je hierover.
 3. Wij mogen een open inschrijving kosteloos verplaatsen. Dit kan maximaal twee keer.
 4. We mogen de duur en/of de opzet van een open roostertraining altijd aanpassen.

Artikel 5 Overeengekomen planning

 1. Soms loopt de planning niet zoals je had bedacht. Je kunt daarom in nood een training verplaatsen. Intrekken van een verstrekte opdracht kan niet.
 2. Tot zes kalenderweken voor de training verplaats je de training gratis. Doe je dit binnen zes kalenderweken voor de start, dan betaal je 25% van het factuurbedrag van de dag(en) die je verplaatst. Verplaats je de training binnen vier kalenderweken dan betaal je 50% van dit bedrag. Je betaalt 100% als je dit korter dan een kalenderweek van te voren doet.
 3. Bij een open inschrijving werkt het anders. Ben je ingeschreven en kun je die dag toch niet zelf naar de training komen? Laat dan een collega jouw plaats innemen. Wij rekenen hiervoor 25 euro administratiekosten. Heb je geen vervanging, dan ontvang je geen geld terug. Weer inschrijven kan altijd. Je betaalt dan opnieuw.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Wij werken bij incompany trainingen altijd met een plan van aanpak. Maar we weten ook dat het in de werkelijkheid soms nodig is een plan bij te stellen. Hierover hebben we het dan samen. Prettig te weten dat wij de overeenkomst tussen jou en ons natuurlijk alleen wijzigen als je het hiermee eens bent.

Artikel 7 Kosten

 1. Je ontvangt van ons een duidelijke factuur. We versturen deze factuur bij opdracht. Je betaalt het totale factuurbedrag vervolgens binnen veertien dagen na de factuurdatum.
 2. Wij gaan ervan uit dat je op tijd betaalt. Verwacht je dat dit niet lukt? Neem dan contact met ons op. In het uiterste geval stellen wij de training uit totdat je betaalt.
 3. Over al onze trainingen berekenen wij 21% btw. Dit zie je duidelijk op de factuur.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. In een training bespreken mensen veel met elkaar: ze delen zowel persoonlijke verhalen als bedrijfsinformatie. Deze informatie is natuurlijk niet voor iedereen bedoeld. We behandelen daarom alle informatie vertrouwelijk. We bedoelen dan alle informatie die we delen tijdens trainingen, voorbereidingen en evaluaties. En dit geldt voor alle mensen die wij inzetten. We verwachten deze geheimhouding ook van jou en je collega’s.

Artikel 9 Auteursrecht

 1. Met veel plezier en aandacht maken wij voor jou een training. Het auteursrecht van deze training en het bijbehorende materiaal ligt bij ons.
 2. Dit betekent dat alleen wij de training mogen geven en ons trainingsmateriaal mogen gebruiken. Je mag het materiaal (denk aan Powerpointpresentaties, hand-outs en oefeningen) dus niet zelf publiceren, vermenigvuldigen of gebruiken. Ook mag je onze training (denk aan opzet, lesplan, oefeningen) niet zelf geven of laten geven.
 3. Op onze website vind je foto’s en profielen van onze medewerkers. We vragen je deze foto’s en profielen alleen te bekijken. Wil je die gebruiken? Neem dan even contact met ons op.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Samen spreken we af hoe wij een training zo goed mogelijk uitvoeren voor je. Reken erop dat wij altijd ons uiterste best doen.
 2. We zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat in aanloop naar, tijdens, door of na onze trainingen.

Artikel 11 Persoonsgegevens

 1. Als je met ons samenwerkt, mogen wij je naam en logo gebruiken. Bijvoorbeeld in het materiaal, op onze website en via social media. Ook het commentaar van deelnemers kunnen we gebruiken in teksten of op websites.
 2. Alle andere privégegevens, persoonlijke verhalen en bedrijfsmatige informatie vallen onder de geheimhoudingsplicht. Wij vinden het erg belangrijk zowel jouw als onze persoonlijke en bedrijfsbelangen te beschermen.
 3. Op onze evaluatieformulieren vragen we naar het e-mailadres van een deelnemer. Dit e-mailadres gebruiken wij om gerichte mailings te sturen. Een deelnemer kan er uiteraard voor kiezen geen e-mailadres in te vullen.

Artikel 12 Maximale groepsgrootte

 1. Onze trainingsgroepen bestaan uit maximaal acht (8) personen. Dit doen we om een zo groot mogelijk leereffect te behalen. Wil je dit anders dan spreken we dit samen van te voren goed af.

Artikel 13 Contact met trainer, coach, acteur

 1. Als wij voor jou aan de slag gaan, heb je contact met mensen van ons kantoor en uiteraard ook met de trainer, coach of acteur die de opdracht uitvoert. Wij werken soms met freelancers om jou zo goed mogelijk te bedienen. Wij hebben met hen heldere afspraken over rechtstreeks werken met jou. Die afspraak geldt ook voor jou: je mag binnen een half jaar na afronding van een opdracht niet rechtstreeks of via andere partijen werken met een freelancer die voor ons bij jou een opdracht heeft uitgevoerd. Doe je dat wel, dan mogen wij jou voor die opdracht een factuur sturen. Tegen de tariefafspraken die wij eerder met jou maakten.

Artikel 14 Toepasselijk recht

 1. Gelukkig hebben wij tot nu toe alleen maar tevreden klanten. En is er iets, dan komen we er altijd samen wel uit. Lukt dat niet, dan is er altijd nog het Nederlands recht. Op elke overeenkomst die wij met jou aangaan, is het Nederlands recht van toepassing. In dit uiterste geval vragen we de rechter in Lelystad om duidelijkheid.

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Heb je hier vragen over of wil je meer informatie? Bel ons dan gerust op telefoonnummer 036 545 17 13 of mail naar info@extratrainers.nl Wij houden van duidelijkheid. Download daarom hier onze algemene voorwaarden.

LEAVE REPLY

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.